Commafiles

dotfiles...?

Projekti


Lični dotfiles set, baziran na suckless dwm, objavljen pod MIT licencom (Kada bude dovoljno sređen, projekat će biti podeljen javno).

Izabrana distribucija je Artix Linux sa runit sistemom. Svi fajlovi su podešeni pre za ličnu nego za široku upotrebu. Neke od glavnih odlika su:

Instalacija⚠️ Programi koje sam odabrao da koristim, kao i svi ostali sa sistema, pobrojani su u installed_pkgs.txt fajlu. Ovo može da varira od sistema do sistema. ⚠️